Vỏ hộp

HỘP BAO BÌ SẢN PHẨM

Rất quan trọng trong việc xây dựng một thương hiệu mạnh. Bao bì không chỉ có tác dụng bảo vệ, mô tả và giới thiệu sản phẩm mà nó còn chứa đựng rất nhiều nhân tố tác động đến khách hàng và việc quyết định lựa chon mua hàng của khách hàng.
Các loại bao bì sản phẩm chúng tôi thiết kế bao gồm:
- Thiết kế bao bì thực phẩm
- Thiết kế bao bì mỹ phẩm
- Thiết kế bao bì dược phẩm
- Thiết kế túi đựng quà tặng
- Thiết kế thùng carton
- Thiết kế vỏ hộp
- Và nhiều thiết kế khác

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsums.

Sản phẩm mới nhất