In hộp, bao bì

HỘP BAO BÌ SẢN PHẨM

Rất quan trọng trong việc xây dựng một thương hiệu mạnh. Bao bì không chỉ có tác dụng bảo vệ, mô tả và giới thiệu sản phẩm mà nó còn chứa đựng rất nhiều nhân tố tác động đến khách hàng và việc quyết định lựa chon mua hàng của khách hàng.
Các loại bao bì sản phẩm chúng tôi thiết kế bao gồm:
- Thiết kế bao bì các loại như;

- Thiết kế bao bì dược phẩm...
- Thiết kế bao bì mỹ phẩm...

- Thiết kế bao bì thực phẩm...

- Thiết kế bao bì sp công nghiệp, gia dụng ....