In poster

Poster là một ấn phẩm dùng trong quảng cáo, mang tính thẩm mỹ cao nhằm mục đích truyền đạt đến người xem những thông tin về sản phẩm, dịch vụ hay một chương trình gì đó. Trong thời buổi kinh doanh cạnh tranh như hiện nay, poster được sử dụng rất nhiều như một công cụ marketing hiệu quả nhất.

Không có sản phẩm nào trong danh mục này.